Примерна линийка за подпис във форумИзберете фон:
Подпис без картинки (само отчитане на време)

Изберете модел:

Въведете желания от вас текст за подписа:

или изберете:

Изберете вид отброяване (минало или бъдещо време)

ден   месяц   година


Дизайн : Template World